Aktuální články

NHANES III databáze pro kyčel na kostních denzitometrech Hologic

V návaznosti na stanovisko výboru Společnosti pro metabolické onemocnění skeletu adresované Všeobecné zdravotní pojišťovně ze dne 19. 10. 2023 publikované na internetových stránkách SMOS považujeme za účelné sdělit všem potenciálním zájemcům o kostní denzitometry Hologic, že NHANES III databáze pro kyčel je na všech našich kostních denzitometrech dostupná a je nastavena implicitně jako hlavní databáze pro všechny oblasti kyčle. Pro úplnost dodáváme, že tato databáze byla na kostních denzitometrech Hologic vytvořena a na přístroje ostatních výrobců musela být implementována.

Registrační povinnost pro provozovatele kostních DXA denzitometrů

Vzhledem k tomu, že byl v České republice zahájen na jaře roku 2023 plošný screening osteoporózy, do kterého se zapojují zejména praktičtí lékaři a gynekologové upozorňujeme, že na základě zákona č. 263/2016. Sb., atomový zákon, v platném znění, a příslušných vyhlášek SÚJB je pro provozovatele DXA kostních denzitometrů registrační povinnost na příslušném Regionálním centru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a současně povinnost ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta. Registrace je poměrně jednoduchý administrativní úkon, který je velmi dobře popsán na webových stránkách SÚJB, na adrese https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd v části REGISTRACE.

Hip Structure Analysis – HSA

Od verze 12.7 programu QDR for Windows XP je k dispozici matematický aparát pro výpočet parametrů HSA – Hip Structual Analysis – průřezu (CSA), momentu setrvačnosti (CSMI), průřezového modulu (Z), poměr vnějšího poloměru a tloušťky (Buckling Ratio). Zde najdete několik základních článků, které se týkají HSA:

Číst celý příspěvek

Nástroje pro určení rizika fraktury – FRAX

Základní článek prof. J. A. Kanise a kol., týkající se nástroje pro určení rizika fraktury – FRAX, schválila IOF a NOF 10. prosince 2007 a v on-line verzi publikovala dne 22. února 2008. Ve verzi pdf je k dispozici na následujícím odkazu:

Číst celý příspěvek

Matematické pozadí výpočtu Least Significant Change (LSC)

Matematické pozadí výpočtu Least Significant Change (LSC) bylo uveřejněno v článku Clause-C. Gluera: Monitoring Skeletal Changes by Radiological Techniques (JBMR, vol. 14, No. 11, 1999). Článek je k dispozici ve formátu pdf v angličtině a v českém překladu:

Číst celý příspěvek

Stanovení Least Significant Change – LSC

Přepis části článku Prof. MUDr. J. Štěpána, DrSc., který byl uveřejněn v Osteologickém bulletinu číslo 3, 2003. Tato část je věnována stanovení LSC na kostním DXA denzitometru:

Číst celý příspěvek

16. 2.2024
XV. celostátní konference SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA

XV. celostátní konference Sekundární osteoporóza, kterou pořádá doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D., se koná ve dnech 10. a 11. května 2024 již tradičně v Kongresovém centru Parkhotel v Plzni. Více informací získáte na webových stránkách kongresu.

23. 3.2023
VZP zahajuje plošný screening osteoporózy

VZP zahajuje plošný screening osteoporózy, zapojit se do něj mohou praktici i gynekologové. Vice informací na stránkách VZP zde.

1. 1.2021
Konec podpory kostních denzitometrů Discovery

Společnost Hologic oznámila, že od 1. ledna 2021 jsou kostní DXA denzitometry řady Discovery “End of Life”. To znamená, že od společnosti Hologic již nemusí být poskytována podpora v plné míře a také nemusí být k dispozici náhradní díly.

Kontakt

 • Sídlo firmy:

  COMFES, spol. s r. o.
  Cihlářská 643/19
  602 00 Brno

  info(@)hologic.cz

  Tel.: 532 191 565
  Fax: 532 191 564

 • Kontaktní osoba:

  Ing. Pavel Havlík
  +420 603 257 222
  pavel.h(@)hologic.cz

 • Servis:

  servis(@)hologic.cz

  Pavel Vymazal
  +420 608 484 748
  pavel.v(@)hologic.cz

  Miroslav Brázdil
  +420 608 449 292

  Ing. Ladislav Drda
  +420 605 210 938